admin

228 Bài viết0 BÌNH LUẬN

Chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận gộp:

Chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận gộp: Chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận gộp – gross margin ratio thể hiện khoảng chênh lệch giữa giá...

Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá:

Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá: Sở dĩ hàng hoá có hai thuộc tính: giá trị sử dụng và giá trị...

Tỉ suất cổ tức:

Tỉ suất cổ tức: Tỉ suất cổ tức- Dividend Yield thể hiện tỉ lệ hoàn vốn bằng tiền mặt cho khoản đầu tư cổ phiếu...

Hàng hoá và hai thuộc tính của hàng hoá:

Hàng hoá và hai thuộc tính của hàng hoá: Hàng hoá là sản phẩm của lao động có thể thoả mãn nhu cầu nào đó...

Lịch sử ra đời và bản chất của tiền tệ:

Lịch sử ra đời và bản chất của tiền tệ: Hàng hoá là sự thống nhất của hai thuộc tính giá trị sử dụng và...

Chức năng của tiền tệ:

Chức năng của tiền tệ: Bản chất của tiền tệ được thể hiện qua các chức năng của nó. Theo C. Mác tiền tệ có...

Quy luật giá trị:

Quy luật giá trị: Quy luật giá trị là quy luật căn bản của sản xuất và trao đổi hàng hoá. Ở đâu có sản...

Sự ra đời của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa:

Sự ra đời của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa: Điều kiện ra đời của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa Phương...

Kỹ thuật áp dụng trong quá trình đàm phán:

Kỹ thuật áp dụng trong quá trình đàm phán: Tạo sự hiểu biết. 1. Đặt câu hỏi 1.1. Năm chức năng của câu hỏi trong đàm phán -...

Khác biệt văn hóa phương Đông và phương Tây:

Khác biệt văn hóa phương Đông và phương Tây: Vấn đềPhương TâyPhương ĐơngPhong tục tập quánChú trọng tới các quyền, mục đích, ý muốn riêng...

TOP AUTHORS

228 Bài viết0 BÌNH LUẬN

Most Read