Trang chủ Bí Quyết Lãnh Đạo

Bí Quyết Lãnh Đạo

Cơ cấu quản trị trực tuyến:

Cơ cấu quản trị trực tuyến: Cơ cấu tổ chức trực tuyến (đường thẳng) là cơ cấu đơn giản nhất, trong đó có một cấp...

Hình thức pháp lý của doanh nghiệp:

Hình thức pháp lý của doanh nghiệp: Hình thức pháp lý của doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến việc hình thành cơ cấu tổ...

Các bước của hoạch định:

Các bước của hoạch định: a) Xác định sứ mệnh và mục tiêu của tổ chức - Sứ mệnh của tổ chức (mission) là lý do...

Khái niệm quyết định quản trị:

Khái niệm quyết định quản trị: Quyết định là hành vi sáng tạo của chủ doanh nghiệp nhằm định ra mục tiêu, chương trình và tính...

Quan hệ với công chúng và tuyên truyền:

Quan hệ với công chúng và tuyên truyền: 1) Khái niệm Quan hệ với công chúng là các hoạt động truyền thông gián tiếp của doanh...

Chiến lược thay đổi giá:

Chiến lược thay đổi giá: 1) Chủ động giảm giá Công ty chủ động giảm giá trong các tình huống như sau: Dư thừa năng lực...

Lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường:

Lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường: Khi một công ty quyết định hoạt động kinh doanh ở nước ngoài thì lãnh đạo công...

Chọn thị trường mục tiêu:

Chọn thị trường mục tiêu: Sau khi chiếc bánh thị trường được chia thành một số miếng khác nhau - các đoạn thị trường, công ty...

Quá trình nghiên cứu Marketing:

Quá trình nghiên cứu Marketing: Quá trình nghiên cứu Marketing bao gồm 5 giai đoạn (5 bước) như được mô tả ở hình dưới. Chúng...

Các quan điểm quản trị Marketing:

Các quan điểm quản trị Marketing: Marketing hình thành và phát triển trong một quá trình hoàn thiện không ngừng của nhận thức về quản trị...

Đàm phán trong kinh doanh quốc tế:

Đàm phán trong kinh doanh quốc tế: 1. Các giai đoạn đàm phán a. Giai đoạn 1 - Chuẩn bị Trong giai đoạn này người ta...

Nội dung cơ bản của quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh quốc tế:

Nội dung cơ bản của quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh quốc tế:   1. Tuyển chọn và hồi hương Công ty đa quốc...

Most Read