Trang chủ Kỹ Năng Thiết Yếu

Kỹ Năng Thiết Yếu

Hoạch định tác nghiệp:

Hoạch định tác nghiệp: Mục đích của kế hoạch tác nghiệp để thực hiện kế hoạch chiến lược.Kế hoạch hoá chiến thuật (tác nghiệp) cho phép...

Truyền thông trong tổ chức:

Truyền thông trong tổ chức: Truyền thông là sự luân chuyển thông tin và hiểu biết từ một người sang người khác thông qua những ký,...

Khái niệm và vai trò của thông tin trong quản trị:

Khái niệm và vai trò của thông tin trong quản trị: a) Khái niệm Thông tin kinh tế là những tín hiệu, được thu nhận, được...

Phương pháp xác định kết quả kinh doanh:

Phương pháp xác định kết quả kinh doanh: Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp sau một thời kỳ hoạt động chính là chênh lệch...

Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất:

Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất: Tuỳ thuộc vào khả năng quy nạp chi phí vào các đối tượng kế toán tập hợp...

Khuyến mại (sale promotion):

Khuyến mại (sale promotion): 1) Khái niệm: Khuyến mại (hay xúc tiến bán) là các hoạt động kích thích, khuyến khích khách hàng mua trong một giai...

Kênh phân phối sản phẩm cho khách hàng công nghiệp:

Kênh phân phối sản phẩm cho khách hàng công nghiệp: Đối với khách hàng công nghiệp, các kênh thường ngắn hơn. Lý do là các...

Chiến lược thay đổi giá:

Chiến lược thay đổi giá: 1) Chủ động giảm giá Công ty chủ động giảm giá trong các tình huống như sau: Dư thừa năng lực...

Chiến lược giá hớt váng:

Chiến lược giá hớt váng: Hớt váng, hay còn gọi là hớt phần ngon. Theo chiến lược này, công ty đặt giá cao nhất có thể...

Định giá theo giá cạnh tranh hiện hành:

Định giá theo giá cạnh tranh hiện hành: Theo phương pháp này, công ty lấy giá hiện hành của đối thủ cạnh tranh để làm...

Lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường:

Lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường: Khi một công ty quyết định hoạt động kinh doanh ở nước ngoài thì lãnh đạo công...

Các cách phân loại sản phẩm cơ bản:

Các cách phân loại sản phẩm cơ bản: 1) Phân loại theo mục đích sử dụng •    Hàng hóa tiêu dùng là hàng hóa phục vụ...

Most Read