Trang chủ Kỹ Năng Thiết Yếu

Kỹ Năng Thiết Yếu

Chọn thị trường mục tiêu:

Chọn thị trường mục tiêu: Sau khi chiếc bánh thị trường được chia thành một số miếng khác nhau - các đoạn thị trường, công ty...

Các phương pháp thu thập dữ liệu:

Các phương pháp thu thập dữ liệu: Có nhiều phương pháp khác nhau để thu thập dữ liệu. Người ta có thể chia thành hai...

Quá trình nghiên cứu Marketing:

Quá trình nghiên cứu Marketing: Quá trình nghiên cứu Marketing bao gồm 5 giai đoạn (5 bước) như được mô tả ở hình dưới. Chúng...

Đàm phán trong kinh doanh quốc tế:

Đàm phán trong kinh doanh quốc tế: 1. Các giai đoạn đàm phán a. Giai đoạn 1 - Chuẩn bị Trong giai đoạn này người ta...

Các phương pháp thẩm định dự án đầu tư:

Các phương pháp thẩm định dự án đầu tư: 1. Phương pháp so sánh các chỉ tiêu: Đây là phương pháp phổ biến và đơn...

Phân tích độ nhạy và rủi ro của dự án đầu tư:

Phân tích độ nhạy và rủi ro của dự án đầu tư: Phân tích độ nhạy: Một dự án đầu tư thường có tuổi thọ...

Xác định tỷ suất tính toán tài chính dự án đầu tư:

Xác định tỷ suất tính toán tài chính dự án đầu tư: 1. Trường hợp đầu tư hoàn toàn bằng nguồn vốn tự có Trong trường...

Nghiên cứu tiền khả thi:

Nghiên cứu tiền khả thi: Đây là bước nghiên cứu tiếp theo của các cơ hội đầu tư có nhiều triển vọng đã được lựa chọn...

Các phương pháp cải thiện việc xác định vấn đề:

Các phương pháp cải thiện việc xác định vấn đề: Đây là bước chính trong giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Các nhà...

Sử dụng bài toán Hungary trong phân giao n công việc cho n đối tượng:

Sử dụng bài toán Hungary trong phân giao n công việc cho n đối tượng: Trong trường hợp sắp xếp hoặc phân giao n công...

Phương pháp Johnson bố trí thứ tự thực hiện n công việc trên 2 máy:

Phương pháp Johnson bố trí thứ tự thực hiện n công việc trên 2 máy: Khi có n công việc được thực hiện trên hai...

Bố trí sản xuất theo sản phẩm:

Bố trí sản xuất theo sản phẩm: Bố trí sản xuất theo sản phẩm thường áp dụng cho loại hình sản xuất liên tục. Máy móc...

Most Read