Trang chủ Tin Tổng Hợp

Tin Tổng Hợp

Sự ra đời của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa:

Sự ra đời của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa: Điều kiện ra đời của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa Phương...

Các chỉ tiêu trong phân tích hiệu quả kinh doanh chung:

Các chỉ tiêu trong phân tích hiệu quả kinh doanh chung: Hiệu quả kinh doanh thể hiện mối quan hệ tương đối giữa kết quả...

Hệ số khả năng thanh toán tức thời:

Hệ số khả năng thanh toán tức thời: Chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán tức thời:   Thể hiện khả năng bù đắp nợ ngắn...

Khái niệm cấu trúc tài chính và phân tích cấu trúc tài chính:

Khái niệm cấu trúc tài chính và phân tích cấu trúc tài chính: Khái niệm cấu trúc tài chính đề cập tới cơ cấu các...

Toàn cầu hóa là gì:

Toàn cầu hóa là gì: Hiện có nhiều định nghĩa khác nhau về toàn cầu hoá, trong đó có một định nghĩa mà chúng tôi...

Khái niệm chi phí:

Khái niệm chi phí: Trong quá trình sản xuất kinh doanh, dng phải tiêu hao các loại vật tư, nguyên vật liệu, hao mòn máy móc...

Khái niệm và điều kiện ghi nhận doanh thu doanh thu:

Khái niệm và điều kiện ghi nhận doanh thu doanh thu: Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu...

Mô hình chiết khấu dòng tiền (DCF- Discounted Cash Flows Model):

Mô hình chiết khấu dòng tiền (DCF- Discounted Cash Flows Model): Mô hình chiết khấu dòng tiền (DCF- Discounted Cash Flows Model) được xây dựng...

Giá trị tương lai của dòng tiền đều:

Giá trị tương lai của dòng tiền đều: Trong thực tế không phải lúc nào chúng ta cũng tính giá trị tương lai cho những...

Các nguyên tắc về ủy quyền:

Các nguyên tắc về ủy quyền: Việc ủy quyền cần sử dụng các nguyên tắc sau: - Nguyên tắc các giới hạn về kiểm tra: Sự...

Khái niệm hoạch định:

Khái niệm hoạch định: Hoạch định hay còn gọi là lập kế hoạch hoặc kế hoạch hóa kinh doanh gồm nhiều quan niệm khác nhau: Thứ nhất:...

Khái niệm và phân loại môi trường quản trị:

Khái niệm và phân loại môi trường quản trị: 1. Khái niệm Theo quan điểm hệ thống, môi trường là tập hợp các phân hệ,...

Most Read