Chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận gộp:

73
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là chỉ số thu hút nhiều sự quan tâm của mọi người. Các bạn đã biết về khái niệm tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu chưa? Ý nghĩa của các chỉ số này như thế nào với các doanh nghiệp. Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi để tìm ra câu trả lời chính xác.

Chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận gộp:

Chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận gộp – gross margin ratio thể hiện khoảng chênh lệch giữa giá bán và giá vốn của sản phẩm, dịch vụ kinh doanh của DN. Chỉ tiêu này thể hiện nhiều đặc thù ngành kinh doanh và cơ cấu mặt hàng kinh doanh của DN hơn là vấn đề về kiểm soát chi phí do mỗi ngành nghề về mặt hàng kinh doanh thường có khoảng chênh lệch giữa giá vốn và giá bán khác nha.

Ví dụ, tỉ suất lợi nhuận gộp của ngành kinh doanh thực phẩm sẽ khác so với tỉ suất lợi nhuận gộp của ngành xây dựng. trong ngành kinh doanh thực phẩm đông lạnh thì các mặt hàng tôm , cá ba sa, mực đông lạnh cũng có tỉ suất lợi nhuận gộp khác nhau. Chính vì vậy, chỉ tiêu này đặc biệt quan trọng đối với các nhà quản trị doanh nghiệp, nhằm giúp họ điều chỉnh cơ cấu mặt hàng kinh doanh sao cho tối ưu hóa tỉ suất lợi nhuận gộp bình quân, từ đó tối ưu hóa tỉ suất lợi nhuận thuần.

Tuy nhiên, nhà phân tích cần thận trọng trong việc xem xét các yếu tố ảnh hưởng tới tỉ suất lợi nhuận thuần và tỉ suất lợi nhuận gộp, do ngoài các yếu tố thông thường về cơ cấu mặt hàng kinh doanh và việc kiểm soát chi phí, những đột biến trong các chỉ tiêu này có thể là do các nguyên nhân khách quan hoặc do sự biến động về hàng tồn kho của DN. Đối với các DN sản xuất , sự biến động của hàng tồn kho sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận gộp. khi DN sản xuất vượt quá nhu cầu tiêu thụ sẽ làm hàng tồn kho tăng, do đó một phần chi phí sản xuất cố định (điện nước, lương nhân viên quản lí sản xuất…) được giữ lại trong giá trị hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toán, làm cho giá vốn hàng bán thấp dẫn đến tỉ suất lợi nhuận gộp cao. Trường hợp này tỉ suất lợi nhuận gộp cao nhưng không phải là do DN đã kiểm soát  tốt chi phí hoặc đã thay đổi cơ cấu mặt hàng kinh doanh theo hướng tích cực, làm tăng khả năng sinh lời chung cho cả DN mà là do DN tồn đọng nhiều hàng tồn kho.