Chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận thuần:

100

Chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận thuần:

Chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận thuần- net profit margin ratio(hay còn được gọi là tỉ suất doanh lợi hoặc tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu) thể hiện khả năng sinh lời trên doanh thu của DN. Một DN có tỉ suất lợi nhuận thuần cao thể hiện lợi thế cạnh tranh trong việc kiểm soát chi phí so với các DN khác. Hầu hết các đối tượng sử dụng báo cáo tài chính đều quan tâm tới chỉ tiêu này.

Chỉ tiêu này giúp ích cho các chủ sở hữu hiện tại cũng như các chủ sở hữu tiềm năng đánh giá về khả năng sinh lời, từ đó, đánh giá về triển vọng của DN trong tương lai. Chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận thuần cũng là một yếu tố quan trọng nhằm giúp các nhà cung cấp tín dụng đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay, từ đó đánh giá về khả năng thanh toán lãi vay của DN.

Chỉ tiêu này cũng được các nhà quản trị DN quan tâm do thể hiện trực tiếp vấn đề kiểm soát chi phí – kết quả của các quyết định quản lí.