Định kỳ (niên độ) kế toán:

89
tìm việc làm tại Timviec365.vn

Định kỳ (niên độ) kế toán:

Phục vụ cho mục đích báo cáo , đời hoạt động  của DN được chia thành những khoảng thời gian bằng nhau , gọi là kì kế toán. Về bản chất, các DN hoạt động liên tục , không ngừng nghỉ. Nếu chờ đến khi chấm dứt hoạt động mới tiến hành lập báo cáo để đánh giá về quá trình hoạt động của DN thì sẽ đánh giá hoàn thiện và đúng đắn nhất, nhưng báo cáo đó sẽ hầu như không còn ý nghĩa thực tiễn. Chính vì vậy , định kì cần tiến hành báo cáo về tình hình hoạt động của DN để các đối tượng sử dụng có những thông tin kịp thời , từ đó ra các quyết định hợp lí đối với hoạt động của DN. CHính giả định kì kế toán đã dẫn tới việc hình thành nguyên tắc ghi nhận doanh thu và nguyên tắc phù hợp để ghi nhận doanh thu và chi phí đúng kì , bảo đảm cung cấp thông tị hợp lí , tin cậy về kết quả hoạt động của DN trong kì đã qua.

Niên độ kế toán của DN thường trùng với năm dương lịch(từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 hàng năm) và có thể được chia nhỏ thành các quí , tháng. Tuy nhiên, các DN có thể chọn niên độ kế toán phù hợp với chu kì hoạt động kinh doanh của mình, không nhất thiết phải trùng với năm dương lịch

Trên thực tế, có rất ít DN Việt Nam  chọn niên độ kế toán khác với năm dương lịch.