Mô hình chiết khấu dòng tiền (DCF- Discounted Cash Flows Model):

26

Mô hình chiết khấu dòng tiền (DCF- Discounted Cash Flows Model):

Mô hình chiết khấu dòng tiền (DCF- Discounted Cash Flows Model) được xây dựng dựa trên nền tảng của khái niệm giá trị theo thời gian của tiền và quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro. Mô hình có thể biểu diễn dưới dạng biểu thức toán học như sau:

Trong đó CFt là dòng tiền kỳ vọng sẽ có được trong tương lai, k là suất chiết khấu dùng để chiết khấu dòng tiền về giá trị hiện tại, và n là số kỳ hạn.

Mô hình DCF được ứng dụng rộng rãi trong nhiều quyết định tài chính doanh nghiệp, đặc biệt là quyết định đầu tư, cụ thể như:

–     Định giá tài sản, bao gồm tài sản cố định hữu hình và tài sản tài chính để ra quyết định nêm mua hay bán nó.

–     Phân tích, đánh giá và ra quyết định đầu tư vào dự án

–     Phân tính, đánh giá và quyết định nên mua hay thuê tài sản cố định.

Để ứng dụng mô hình DCF, các giám đốc tài chính cần chú ý thực hiện các bước sau đây:

–     Ước lượng chính xác dòng tiền qua cá kỳ từ 0 đến n.

–    Ước lượng chính xác tỷ suất chiết khấu k dùng để làm cơ sở xác định giá trị hiện tại của dòng tiền ở thời điểm 0.

–     Tính PV hoặc NPV

–     Ra quyết định dựa vào kết quả PV hoặc NPV vừa xác định. 

Nguồn: Ths. Vũ Quang Kết – TS. Nguyễn Văn Tấn (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)