Tỉ lệ chi trả cổ tức:

61

Tỉ lệ chi trả cổ tức:

Tỉ lệ chi trả cổ tức – dividend payout ratio ,cho biết phần lợi nhuận tạo ra trong kì được sử dụng để chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Ví dụ , năm 2011, Vinamilk có EPS là 7.717 đồng, trong đó cổ tức chi trả cho mỗi cổ phiếu là 4000đ (40% mệnh giá), do đó tỉ lệ chi trả cổ tức là 51,8% . điều này có nghĩa là cứ 100 đồng lợi nhuận tạo ra , Vinamilk sẽ dùng 51,8 đồng để chi trả cổ tức và giữ lại 48,2 đồng để tái đầu tư, bổ sung vốn kinh doanh.

Tỉ lệ chi trả cổ tức cao thể hiện phần lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư, bổ sung vốn kinh doanh thấp.

Nếu hai DN đạt hiệu quả kinh doanh cao tương đương nhau, các nhà đầu tư sẽ đánh giá cao hơn DN có tỉ lệ chi trả cổ tức thấp hơn, vì DN này giữ lại nhiều lợi nhuận để tái đầu tư, bổ sung vốn kinh doanh nên được kì vọng tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong tương lai.