Tỉ suất cổ tức:

66

Tỉ suất cổ tức:

Tỉ suất cổ tức- Dividend Yield thể hiện tỉ lệ hoàn vốn bằng tiền mặt cho khoản đầu tư cổ phiếu vào DN.

Chỉ tiêu này đặt biệt quan trọng đối với các nhà đầu tư dài hạn. các nhà đầu tư dài hạn thường mong muốn thu hồi được dòng tiền nhất định từ việc đầu tư cổ phiếu nên sẽ đánh giá cao các DN có tỉ suất cổ tức cao và ổn định. Tỉ suất cổ tức thường được so sánh với lãi trái phiếu dài hạng AAA thì việc đầu tư là không có hiệu quả.

Sáu tháng đầu năm 2012,giá cổ phiếu của Vinamilk dao động quanh mức 90.000 đ / cổ phiếu, với cổ tức chỉ trả năm 2011 ở mức 4000đ/ cổ phiếu, tức là chỉ tỉ suất cổ tức của Vinamilk khoảng 4.4% . tỉ suất này là khá thấp so với lãi trái phiếu chính phủ Việt Nam hiện tại là 9%, tuy nhiên trái phiếu chính phủ Việt Nam chỉ được hãng S&P xếp hạng BB-. Như vậy , trên góc độ tỉ suất cổ tức , cổ phiếu Vinamilk có thể làm hài long nhiều nhà đầu tư.